Những kỹ năng cần đạt được để trở thành back-end developer

Muốn trở thành back-end developer thì cũng nằm trong 7 tập skills này nhưng mỗi phần sẽ có thay đổi chút xíu.

1. System administration :

 • Linux and basic shell scripting : Phần này cũng phải biết chút xíu để khi deploy lên server còn debug & check các kiểu
 • Cloud computing: Amazon, DigitalOcean .. : Có thời gian thì tìm hiểu, không thì cũng không sao
 • Caching: Varnish, Memcached, APC / OpCache : Làm back-end thì caching có thể ở dưới dạng file nên không cần tìm hiểu cũng ko sao
 • Search: Elasticsearch, Sphinx, Solr : Search thì cũng ở làm mức đơn giản, không cần làm high-performance lắm. Không cần tìm hiểu cũng không sao

2. Web development tools

 • Version control: Git, SVN, Mercurial : back-end thì cũng phải biết GIT nhé. Để mà còn làm chung với các ae khác.
 • Virtualization: VirtualBox, Vagrant, Docker : Cái này bắt buộc phải chọn Vagrant hay Docker để tìm hiểu, mục đích cho quá trình phát triển nhanh hơn giữa các thành viên trong team
 • IDE: Sublime Text 2,3, Atom, PHPStorm, cái này tùy chọn :) Những kỹ năng cần đạt được để trở thành back-end developer

3.Back-end tech

 • Web servers: Apache, Nginx. Bắt buộc phải tìm hiểu
 • Programming language: PHP, NodeJS. PHP là bắt buộc rồi :) Những kỹ năng cần đạt được để trở thành back-end developer. NodeJS là tương lai thì phải tìm hiểu thôi
 • Database: MySQL, MongoDB. Đương nhiên là phải biết cách làm việc với Database rồi và phải chọn cả SQL và Non-SQL để phát triển. Mỗi cái có một cái hay riêng. Non-SQL thì dùng khá tốt cho các ứng dụng thống kê dữ liệu.

4.Front-end tech: back-end developer thì cũng vẫn phải làm với phần này nhiều. Nhưng phạm vi sử dụng thì có khác với front-end developer chút xíu

 • HTML / HTML5: Sẽ tập trung vào việc làm Form, Table ít làm animation
 • CSS / CSS3: LESS, SASS, Media Queries. Cũng phải viết CSS nhưng không nhất thiết phải biết LESS/SASS. CSS thì cũng chủ yếu cho phần Form, Table, Chart các kiểu.
 • JavaScript: jQuery. Như đã mô tả ở trên, back-end developer sẽ dùng các jQuery cho việc xử lý dữ liệu như form validation, ajax hoặc vẽ chart ..
 • AJAX, JSON, XML: Rất thường xuyên dùng khi làm back-end developer

5.Design:

 • Convert PSD to HTML : Ít khi dùng
 • UI/UX : Thỉnh thoảng dùng để vẽ các form gửi khách hàng

6.Mobile Development : Hiếm khi dùng
7.Các skill khác :: Hiếm khi dùng

Vậy để trở thành back-end developer thì cũng trải qua một số bước nhưng sẽ lọc lại chút xíu. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân anh thì ban đầu mình nên tập trung back-end developer hay front-end developer dựa vào sở thích bản thân. Ví dụ thích làm animation, thích xử lý website cho đẹp này nọ thì chọn front-end developer (Xác định làm cái này thì có thể không đụng PHP nếu làm ở cty chuyên nghiệp). Thích nghiên cứu về Database design, xử lý bên trong website thì chọn back-end developer.

Nhưng cuối cùng thì cái nào cũng phải tìm hiểu cả. Muốn làm freelancer kiếm thêm thu nhập thì trò nào cũng chơi. Anh sẽ mô tả các học PHP ở một phần khác cho nó đỡ dài :) Những kỹ năng cần đạt được để trở thành back-end developer

p/s: Bài viết thì hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm bản thân anh nên nếu sau này e mà có trở thành expert thì bỏ qua các sai sót nhé :) Những kỹ năng cần đạt được để trở thành back-end developer (Vì anh chưa phải là expert :P Những kỹ năng cần đạt được để trở thành back-end developer )

Nguồn: devdanang.com

Comments

comments

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close