CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ? TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ?

Cơ sở dữ liệu là gì?

“Cơ sở dữ liệu” là một tập hợp thông tin có cấu trúc liên kết các dữ liệu. Cơ sở dữ liệu đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như là băng, đĩa, usb giúp nhiều người hay các chương trình, ứng dụng khai thác thông tin với nhiều mục đích khác nhau. Cơ sở dữ liệu là một thuật ngữ quan trọng của ngành công nghệ thông tin hiện nay.
Trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay những thuật ngữ liên quan đến công nghệ thông tin được nhiều người tìm hiểu và dần dần trở thành quen thuộc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Những phần mềm và ứng dụng được các lập trình viên viết giúp việc quản lý công việc trở lên dễ dàng hơn. Nhưng để những phần mềm hay ứng dụng này có thể hoạt động được thì không thể thiếu một thứ rất quan trọng đó là Cơ sở dữ liệu.
cơ sở dữ liệu là gì? CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ? TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ?

Hình 1: Cơ sở dữ liệu là một tập hợp thông tin có cấu trúc liên kết các dữ liệu

Tại sao lại cần phải có một cơ sở dữ liệu?

Khi chúng ta dùng máy tính thường thì ta sẽ lưu các thông tin dưới định dạng file và có tên khác nhau trong mỗi folder để dễ dàng tìm thấy khi cần. Việc làm này cho ta những ưu và nhược điểm sau:
Ưu điểm:

  • Việc lưu dữ liệu này giúp ra lưu lập tức vì thế có khả năng triển khai nhanh.
  • Giúp những người không có kiến thức về công nghệ thông tin cũng có thể đọc hiểu được.

Khuyết điểm:

  • Dữ liệu không đồng nhất, nhiều người sử dụng chung một file và làm file bị ghi đè nhiều lần.
  • Dữ liệu trùng lặp quá nhiều, không đồng nhất.
  • Dữ liệu không được chia sẻ tối ưu.

Hầu hết mọi người đang sử dụng cách lưu dữ liệu giống như trên, có thể nói nó là cách phổ biến mà mọi người đang dùng. Nhưng khi phải làm việc với khối dữ liệu lớn thì cách lưu trữ này gặp rất nhiều hạn chế, việc truy xuất dữ liệu chậm và quản lý khó khăn làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Để khắc phục những khó khăn và hạn chế này thì cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu ra đời.
cơ sở dữ liệu CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ? TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ?

Hình 2: Tại sao lại cần phải có một cơ sở dữ liệu?

Những ưu nhược điểm của cơ sở dữ liệu là gì?

Việc sử dụng hệ thống CSDL này sẽ khắc phục được những khuyết điểm của cách lưu trữ dưới dạng hệ thống tập tin, đó là:

Hệ thống cơ sở dữ  liệu khắc phục được những nhược điểm của cách lưu trữ truyền thống như sau:

Ưu điểm của cơ sở dữ liệu
cơ sở dữ liệu là gì? CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ? TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ?

 

Hình 3: Ưu điểm của dữ liệu là gì?

Bên cạnh đó Cơ sở dữ liệu vẫn còn những nhược điểm sau:
cơ sở dữ liệu là gì? CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ? TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ?

Hình 4: Nhược điểm của dữ liệu là gì?

Phân loại một số  cơ sở dữ liệu

  • Cơ sở dữ liệu dạng file
  • Cơ sở dữ liệu quan hệ
  • Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
  • Cơ sở dữ liệu bán cấu trúc
cơ sở dữ liệu là gì? CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ? TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU LÀ GÌ?
Hình 5: Phân loại cơ sở dữ liệu
Kết Luận: Cơ sở dữ liệu đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như là băng, đĩa, usb giúp nhiều người hay các chương trình, ứng dụng khai thác thông tin với nhiều mục đích khác nhau.
Nguồn: voer.edu.vn

Comments

comments

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close